specifieke product-/ dienstenvoorwaarden

Verplichtingen deelnemers

 • De themakist haal je volgens afspraak een paar dagen voor het feest op. En breng je volgens de gemaakte afspraak een of 2 dagen na het feest weer terug. Verzenden is niet mogelijk! In overleg is er tegen een kleine vergoeding een haal en breng service mogelijk. Hier zijn afspraken over gemaakt via het contactformulier en de mail. Deze afspraken moeten ten allen tijden nagekomen worden.
 • De kisten en alle materialen in de themakist zijn eigendom van de Blije Bij thema kisten, en alleen voor verhuur.
 • Bij het afhalen van de themakist moet je je kunnen legitimeren.
 • Betaling van huur en borg worden betaald meteen nadat de reservering definitief is.
 • Tijdens het ophalen nemen we het draaiboek door en krijg je uitleg over de materialen en over de inhoud van de themakist. Vragen kunnen dan beantwoord worden.
 • Na ondertekening van de huurovereenkomst en na de volledige betaling van de huurprijs en de borgsom krijg je de themakist mee.   
 • Met het invullen van het bestelformulier ga je akkoord met het gebruik van je persoonsgegevens ten behoeve van het verhuur en het factureren van de Blije Bij thema kisten. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.                       
 • We verwachten dat er netjes omgegaan word met de spullen. Ook omdat sommige spullen niet meer verkrijgbaar zijn.
 • Bij ontvangst van de themakist krijg je een inventarisatielijst. (deze wordt volledig gecheckt bij ontvangst van de kist.) Hierbij staan achter de materialen de prijzen die in geval van schade/vermissing berekend kunnen worden. De huurder is verplicht tot en zelf verantwoordelijk voor het vooraf te controleren van de Blije Bij thema kist op compleetheid. Ontbreekt er iets of er is iets niet in orde dan dient dit ruim voor de aanvang van het feestje doorgegeven te zijn. Wordt dit pas tijdens of na het feestje doorgegeven dan kan hier geen rekening meer mee worden gehouden.
 • De materialen van de Blije Bij thema kisten mogen alléén onder toezicht van een ouder worden gebruikt.
 • De verkleedkleding mag niet bij activiteiten gedragen worden waarbij het nat kan worden of wanneer het sneller kapot kan gaan, zoals bij voetballen en watergevechten.
 • De verkleedkleding mag NIET zelf gewassen worden. De Blije Bij thema kisten zorgt hier zelf voor.
 • De huurder controleert of alle spullen weer in de kist(en) zitten. Mocht er iets niet in orde zijn of beschadigd zijn dan verzoek ik je dit te melden bij inlevering van de thema kist. 

 • Op de factuur staat de datum en de tijd waarop je de kist terug moet brengen. Red je het niet op de afgesproken datum/tijd dan verzoek ik je om mij zo snel mogelijk te bellen zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Dit omdat de kist waarschijnlijk weer snel is verhuurd en er eerst onderhoud gepleegd moet worden voordat hij weer meegegeven kan worden. Mocht een ander feestje hierdoor niet door kunnen gaan, dan wordt een vergoeding gevraagd van 40,00. Bij het niet nakomen van deze verplichting is de Blije Bij thema kisten in geen geval verplicht tot restitutie en kan zelfs borg worden ingehouden als de box niet op de afgesproken tijd en datum retour is. Voor iedere dag dat de themakist later wordt teruggebracht, wordt nog eens € 10,- ingehouden van de borg en kan er dus een meerprijs aan komen te zitten. Indien er vanwege onvoorziene omstandigheden niet voldaan kan worden aan het tijdig terugzenden of terugbrengen dan dient dit voor de afgesproken tijd doorgegeven te worden zodat er in overleg naar een oplossing gezocht kan worden.

 • Mocht er schade zijn wat buiten normaal gebruik valt zal er een bedrag van de borg ingehouden worden.  Mocht de borg niet toereikend zijn dan moet het verschil bijbetaald worden. Uiteraard houden wij in ons achterhoofd dat het hier om kinderfeestjes gaat en er wel eens een “klein ongelukje” kan gebeuren waardoor spullen beschadigd raken of kapot gaan. Het moet hier dan uitdrukkelijk gaan om normaal gebruik. Alle spullen worden bij het ophalen en terugbrengen van een themakist gecontroleerd.