Algemene Voorwaarden en Werkwijze

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:                                                                                                                                                                                                  Opdrachtgever/huurder; De wederpartij van de Blije Bij thema kisten; deelnemers aan de diensten van de Blije Bij thema kisten                                                  Opdrachtnemer: de Blije Bij thema kisten                                                                                                                                                                                                                                  Deelnemer: persoon die namens opdrachtgever deelneemt aan de Blije Bij thema kisten.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het huren van een Blije Bij thema kist (de opdrachtnemer) gedaan of aangegaan met derden (de opdrachtgever), voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Verplichtingen deelnemers

 • De themakist haal je volgens afspraak een paar dagen voor het feest op. En breng je volgens de gemaakte afspraak een of 2 dagen na het feest weer terug. Verzenden is niet mogelijk! In overleg is er tegen een kleine vergoeding een haal en breng service mogelijk. Via het contactformulier en de mail zijn hier afspraken over gemaakt en dienen ten alle tijden nagekomen te worden.
 • De kisten en alle materialen in de themakist zijn eigendom van de Blije Bij thema kisten, en alleen voor verhuur.
 • Bij het afhalen van de themakist moet je je kunnen legitimeren.
 • Betaling van huur en borg worden betaald meteen nadat de reservering definitief is. Het bedrag dient in de genoemde betalingstermijn betaald te worden wat op de factuur vermeld word. 
 • Tijdens het ophalen nemen we het draaiboek door en krijg je uitleg over de materialen en over de inhoud van de themakist. Vragen kunnen dan beantwoord worden.
 • Na ondertekening van de huurovereenkomst en na de volledige betaling van de huurprijs en de borgsom krijg je de themakist mee.               
 • Met het invullen van het bestelformulier ga je akkoord met het gebruik van je persoonsgegevens ten behoeve van het verhuur en het factureren van de Blije Bij thema kisten. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. 
 • We verwachten dat er netjes omgegaan word met de spullen. Ook omdat sommige spullen niet meer verkrijgbaar zijn.
 • Bij ontvangst van de themakist krijg je een inventarisatielijst. (deze wordt volledig gecheckt bij ontvangst van de kist.) Hierbij staan achter de materialen de prijzen die in geval van schade/vermissing berekend kunnen worden. De huurder is verplicht tot en zelf verantwoordelijk voor het vooraf te controleren van de Blije Bij thema kist op compleetheid. Ontbreekt er iets of er is iets niet in orde dan dient dit ruim voor de aanvang van het feestje doorgegeven te zijn. Wordt dit pas tijdens of na het feestje doorgegeven dan kan hier geen rekening meer mee worden gehouden.
 • De materialen van de Blije Bij thema kisten mogen alléén onder toezicht van een ouder worden gebruikt.
 • De verkleedkleding mag niet bij activiteiten gedragen worden waarbij het nat kan worden of wanneer het sneller kapot kan gaan, zoals bij voetballen en watergevechten.
 • De verkleedkleding mag NIET zelf gewassen worden. De Blije Bij thema kisten zorgt hier zelf voor.
 • De huurder controleert of alle spullen weer in de kist(en) zitten. Mocht er iets niet in orde zijn of beschadigd zijn dan verzoek ik je dit te melden bij inlevering van de thema kist. 

 • Op de factuur staat de datum en de tijd waarop je de kist terug moet brengen. Red je het niet op de afgesproken datum/tijd dan verzoek ik je om mij zo snel mogelijk te bellen zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Dit omdat de kist waarschijnlijk weer snel is verhuurd en er eerst onderhoud gepleegd moet worden voordat hij weer meegegeven kan worden. Mocht een ander feestje hierdoor niet door kunnen gaan, dan wordt een vergoeding gevraagd van 40,00. Bij het niet nakomen van deze verplichting is de Blije Bij thema kisten in geen geval verplicht tot restitutie en kan zelfs borg worden ingehouden als de box niet op de afgesproken tijd en datum retour is. Voor iedere dag dat de themakist later wordt teruggebracht, wordt nog eens € 10,- ingehouden van de borg en kan er dus een meerprijs aan komen te zitten. Indien er vanwege onvoorziene omstandigheden niet voldaan kan worden aan het tijdig terugzenden of terugbrengen dan dient dit voor de afgesproken tijd doorgegeven te worden zodat er in overleg naar een oplossing gezocht kan worden.

 • Mocht er schade zijn wat buiten normaal gebruik valt zal er een bedrag van de borg ingehouden worden.  Mocht de borg niet toereikend zijn dan moet het verschil bijbetaald worden. Uiteraard houden wij in ons achterhoofd dat het hier om kinderfeestjes gaat en er wel eens een “klein ongelukje” kan gebeuren waardoor spullen beschadigd raken of kapot gaan. Het moet hier dan uitdrukkelijk gaan om normaal gebruik. Alle spullen worden bij het ophalen en terugbrengen van een themakist gecontroleerd.

Betalingen

 • Betaling word gedaan via bankoverschrijving.
 • Betaling van de volledige huur en borg kosten worden betaald meteen nadat de reservering definitief is. Het bedrag dient in de genoemde betalingstermijn betaald te worden wat op de factuur vermeld word. 
 • De huurprijzen van de Blije Bij thema kisten zijn verschillend. De thema kisten van de thema kinderfeestjes zijn standaard uitgerust voor 5 kinderen inclusief de jarige. Voor elk kind extra word 3,50 euro in rekening gebracht. De thema kisten van de thema kinderfeestjes zijn uit te breiden tot 10 kinderen inclusief de jarige.
 • De Blije bij thema kisten vraagt een borgsom van €50,-. De borg krijg je bij géén beschadigingen of vermiste materialen binnen 7 dagen per bank terug gestort op dezelfde rekening als de betaling is gedaan. Mocht er iets beschadigd/vermist zijn, meld dit dan bij teruggave van de themakist. Eventuele schade/vermissing wordt ingehouden op de borgsom ivm de vervangingswaarde c.q. reparatiekosten.
 • Mocht er schade zijn wat buiten normaal gebruik valt zal er een bedrag van de borg ingehouden worden.  Mocht de borg niet toereikend zijn dan moet het verschil bijbetaald worden.  Uiteraard houden wij in ons achterhoofd dat het hier om kinderfeestjes gaat en er wel eens een “klein ongelukje” kan gebeuren waardoor spullen beschadigd raken of kapot gaan. Het moet hier dan uitdrukkelijk gaan om normaal gebruik. Alle spullen worden bij het ophalen en terugbrengen van een themakist gecontroleerd.
 • Als de datum beschikbaar is  krijg je per mail een bevestiging en een factuur. Hierop staat het bedrag van de thema kist, eventuele extra's die besteld zijn, de borg en de tijden die afgesproken zijn, waarop je de kist kan op halen en weer terug brengen.
 • Na ondertekening van de huurovereenkomst en na de volledige betaling van de huurprijs en de borgsom krijg je de themakist mee.             
 • De spullen in de kist moeten wel schoon en heel terug gebracht worden.  Is de kist niet schoon ingeleverd dan ben ik genoodzaakt om 15,00 van de borg in te houden om alles zelf schoon te maken voor de volgende huurder. 

 • Op de factuur staat de datum en de tijd waarop je de kist terug moet brengen. Red je het niet op de afgesproken datum/tijd dan verzoek ik je om mij zo snel mogelijk te bellen zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Dit omdat de kist waarschijnlijk weer snel is verhuurd en er eerst onderhoud gepleegd moet worden voordat hij weer meegegeven kan worden.

  Mocht een ander feestje hierdoor niet door kunnen gaan, dan wordt een vergoeding gevraagd van 40,00.

 • De Blije Bij thema kisten is gerechtigd van deze betalingsvoorwaarden af te wijken.              

Bestellen en afhalen

 • Nadat je het bestelformulier hebt ingevuld ga ik voor je kijken of de datum beschikbaar is.  Mochten er vragen zijn naar aanleiding van het bestelformulier of de datum is niet meer beschikbaar, dan neem ik eerst contact met je op.
 • Als alles in orde is krijg je per mail een bevestiging en een factuur. Hierop staat het bedrag van de thema kist, eventuele extra's die besteld zijn, de borg en de tijden die afgesproken zijn, waarop je de kist kan op halen en weer terug brengen.
 • Zodra de betaling van de factuur inclusief de borg van 50,00 binnen is, is de bestelling definitief. 
 • Bij het ondertekenen van de huurovereenkomst doet de huurder afstand van zijn Herroepingsrecht.
 • Als er bij de themakist staat dat er uitnodigingen bij zitten, dan komen de uitnodigingen van de geboekte thema kist zo snel mogelijk naar je toe. Word de thema kist heel kort voor het feestje geboekt, dan kan het zijn dat je de uitnodigingen zelf bij mij op moet halen.
 • Red je het niet op de afgesproken datum en/of tijd dan vraag ik je om zo snel mogelijk telefonisch contact met me op te nemen! 
 • Omdat de Blije Bij thema kisten vanuit huis wordt gerund, vraag ik u om u aan de afgesproken datum en tijd te houden, zodat ik werk en privé gescheiden kan houden.

Herroepingsrecht

 • Het huren van een themakist valt onder de uitzonderingen van het uitsluiten van het herroepingsrecht, Volgens artikel 230p_e. de consument heeft geen recht van ontbinding bij: e. een overeenkomst tot het verrichten van diensten die strekt tot de terbeschikkingstelling van accommodatie, anders dan voor woondoeleinden, van goederen vervoer, van auto verhuur diensten, van catering, en van diensten met betrekking tot vrije tijds besteding, indien in de overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien.
 • Bij het ondertekenen van de huurovereenkomst doet de huurder afstand van zijn Herroepingsrecht.

Retourneren.

 • Op de factuur staat de datum en de tijd waarop je de kist terug moet brengen. Red je het niet op de afgesproken datum/tijd dan verzoek ik je om mij zo snel mogelijk te bellen zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Dit omdat de kist waarschijnlijk weer snel is verhuurd en er eerst onderhoud gepleegd moet worden voordat hij weer meegegeven kan worden. Mocht een ander feestje hierdoor niet door kunnen gaan, dan wordt een vergoeding gevraagd van 40,00. Bij het niet nakomen van deze verplichting is de Blije Bij thema kisten in geen geval verplicht tot restitutie en kan zelfs borg worden ingehouden als de box niet op de afgesproken tijd en datum retour is. Voor iedere dag dat de themakist later wordt teruggebracht, wordt nog eens € 10,- ingehouden van de borg en kan er dus een meerprijs aan komen te zitten. Indien er vanwege onvoorziene omstandigheden niet voldaan kan worden aan het tijdig terugzenden of terugbrengen dan dient dit voor de afgesproken tijd doorgegeven te worden zodat er in overleg naar een oplossing gezocht kan worden.
 • Eventuele kleding, tafelkleden en placemats die gewassen kunnen worden moeten vuil ingeleverd worden. De Blije Bij thema kisten wast dit zelf.
 • De spullen in de kist moeten wel schoon en heel terug gebracht worden.  Is de kist niet schoon ingeleverd dan ben ik genoodzaakt om 15,00 van de borg in te houden om alles zelf schoon te maken voor de volgende huurder. 
 • Bij ontvangst van de themakist krijg je een inventarisatielijst. Hierbij staan achter de materialen de prijzen die in geval van schade/vermissing berekend kunnen worden.  Controleer of alle spullen weer in de kist(en) zitten. Mocht er iets niet in orde zijn of beschadigd zijn dan verzoek ik je dit te melden bij inlevering van de thema kist. 
 • Na inlevering van de kist zal ik deze op een later tijdstip  nakijken. Je kunt hier niet op wachten.  Als alles op tijd, compleet en in goede staat terug is ontvangen dan wordt de borg binnen 7 dagen terug betaald.  
 • Mocht er schade zijn wat buiten normaal gebruik valt zal er een bedrag van de borg ingehouden worden.  Mocht de borg niet toereikend zijn dan moet het verschil bijbetaald worden.  Uiteraard houden wij in ons achterhoofd dat het hier om kinderfeestjes gaat en er wel eens een “klein ongelukje” kan gebeuren waardoor spullen beschadigd raken of kapot gaan. Het moet hier dan uitdrukkelijk gaan om normaal gebruik. Alle spullen worden bij het ophalen en terugbrengen van een themakist gecontroleerd.

Annuleren            

 • Annulering van een bevestigde boeking van een thema kist kan schriftelijk per e-mail geschieden. Indien wenselijk kan er kosteloos een andere datum gezocht worden.

Overmacht

 • Als door overmacht door alle van buiten komende oorzaken voorzien of niet voorzien waarop de Blije Bij thema kisten geen invloed kan uitoefenen doch waardoor de Blije Bij thema kisten niet in staat is haar verplichtingen na te komen, worden de verplichtingen van de Blije Bij thema kisten opgeschort tot maximaal 2 maanden. Indien het langer duurt dan 2 maanden dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.                    

Aansprakelijkheid

 • De materialen van de Blije Bij thema kisten mogen alléén onder toezicht van een ouder worden gebruikt.
 • Er kunnen materialen in de thema kist zitten die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van kinderen jonger dan 3 jaar.
 • De Blije Bij thema kisten is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige vorm van letsel of schade dat kan ontstaan door de kisten en/of het gebruik van de materialen uit de themakisten. De huurder is ten aller tijden verantwoordelijk voor schade en/of letsel die de gasten opgelopen hebben tijdens het feestje. De Blije Bij thema kisten erkent geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of letsel veroorzaakt door het gebruik van de gehuurde spullen.
 • De verhuurder is aansprakelijk/verantwoordelijk voor vermissingen, beschadigingen en diefstal van de materialen uit de thema kist. De Blije Bij thema kisten is nimmer aansprakelijk /verantwoordelijk voor vermissingen, beschadigingen en diefstal van de materialen uit de thema kist. 
 • De Blije Bij thema kisten is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 • De Blije Bij thema kisten kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die is ontstaan door handelen of nalaten in strijd met de instructies van de Blije Bij thema kisten of haar medewerkers, c.q. fouten die toe te rekenen zijn aan de deelnemer.
 • Kosten voortkomend uit de schade en/of vernielingen die moedwillig aangericht worden door deelnemers worden op de dader(s) zelf verhaald.
 • De Blije Bij thema kisten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een verzekering.

Overig

 • Het is niet toegestaan kopieën of duplicaten te maken van het draaiboek.
 • Zonder voorafgaande toestemming van de Blije Bij thema kisten is het niet toegestaan door de Blije Bij thema kisten gepubliceerde of verstrekte informatie over te nemen. In geval van Merkinbreuk, inbreuk op het auteursrecht, contractbreuk of het niet naleven van bepaalde verplichtingen zullen hierover juridische stappen ondernomen worden.

Voor vragen en meer informatie kun je altijd contact opnemen.

specifieke product-/ dienstenvoorwaarden

de Blije Bij thema kisten

 • De themakist haal je volgens afspraak een paar dagen voor het feest op. En breng je volgens de gemaakte afspraak een of 2 dagen na het feest weer terug. Verzenden is niet mogelijk! In overleg is er tegen een kleine vergoeding een haal en breng service mogelijk. Hier zijn afspraken over gemaakt via het contactformulier en de mail. Deze afspraken moeten ten allen tijden nagekomen worden.
 • De kisten en alle materialen in de themakist zijn eigendom van de Blije Bij thema kisten.
 • Het is niet toegestaan kopieën of duplicaten te maken van het draaiboek.
 • Bij het afhalen van de themakist moet je je kunnen legitimeren.
 • Betaling van huur en borg worden betaald meteen nadat de reservering definitief is. Het bedrag dient in de genoemde betalingstermijn betaald te worden wat op de factuur vermeld word. 
 • We verwachten dat er netjes omgegaan word met de spullen. Ook omdat sommige spullen niet meer verkrijgbaar zijn.
 • De Blije bij thema kisten vraagt een borgsom van €50,-. De borgkosten krijg je bij géén beschadigingen of vermiste materialen binnen een week per bank terug gestort op dezelfde rekening als de betaling is gedaan.

      Mocht er iets beschadigd/vermist zijn, meld dit dan bij teruggave van de themakist. Eventuele schade/vermissing wordt ingehouden op de

      borgsom.

 • Bij ontvangst van de themakist krijg je een inventarisatielijst. Hierbij staan achter de materialen de prijzen die in geval van schade/vermissing berekend kunnen worden.
 • De materialen van de Blije Bij thema kisten mogen alléén onder toezicht van een ouder worden gebruikt.
 • De verkleedkleding mag niet bij activiteiten gedragen worden waarbij het nat kan worden of wanneer het sneller kapot kan gaan, zoals bij voetballen en watergevechten.
 • De verkleedkleding mag NIET zelf gewassen worden. De Blije Bij thema kisten zorgt hier zelf voor.
 • De Blije Bij thema kisten is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige vorm van letsel of schade dat kan ontstaan door de kisten en het gebruik van de materialen uit de themakisten. Er kunnen materialen in zitten die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van kinderen jonger dan 3 jaar.
 • Tijdens het ophalen nemen we het draaiboek door en krijg je uitleg over de materialen en over de inhoud van de themakist. Vragen kunnen dan beantwoord worden.
 • Na ondertekening van de huurovereenkomst en na de volledige betaling van de huurprijs en de borgsom krijg je de themakist mee.

Verkoop Stoffen en Gehaakte Vlaggen

Maatwerk

Producten die u via deze webwinkel koopt worden op maat gemaakt volgens de door u ingevoerde specificatie. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.” Het product kan niet meer geannuleerd of geretourneerd worden.

Algemene voorwaarden de Blije Bij thema kisten

https://deblijebijthemakisten.nl

Algemene voorwaarden op basis van modelvoorwaarden van Stichting WebwinkelKeur.

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Lees alles

over bedenktijd.

 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een

overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

 1. Dag: kalenderdag;
 2. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten,

waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

 1. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan

hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie

van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 1. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de

overeenkomst op afstand;

 1. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een

consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten

aanbiedt;

 1. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer

georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de

overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 1. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een

overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

de Blije Bij thema kisten

Bredasingel 262

6844AW Arnhem

Nederland

T 06-17 49 46 20

E info@deblijebijthemakisten.nl

KVK 90087445

BTW nummer NL004786982B76

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand

gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

 1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 2. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk

nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

 1. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’

van deze algemene voorwaarden.

 1. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen

uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot

schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 1. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

de prijs inclusief belastingen;

de eventuele kosten van verzending;

de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs

garandeert;

de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke deze voor de consument te raadplegen is;

de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de

overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze

gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en

organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een

veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende

veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 1. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn

betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een

verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 1. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op

zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een

duurzame gegevensdrager, meesturen:

het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken,

dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan

de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één

jaar of van onbepaalde duur is.

 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van

redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het

product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het

product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle

geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 1. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 2. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch

uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug

ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

 1. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument

aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

 1. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te

gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

die door de ondernemer tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

die snel kunnen bederven of verouderen;

waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed

heeft;

voor losse kranten en tijdschriften;

voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;

voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of

tijdens een bepaalde periode;

waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is

verstreken;

betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de

prijsverhoging ingaat.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt

geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het

aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan

normaal gebruik.

 1. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld.
 3. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.

De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

 1. De garantie geldt niet indien:

de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten

repareren en/of bewerken;

de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden

behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal

stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de

uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 2. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde

bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

 1. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten

ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

 1. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument

betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 1. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een

vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

 1. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van

bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte

vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld

afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 1. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld

afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de

bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 1. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde

periode;

tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de

ondernemer te melden.

 1. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht

overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de

ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 1. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de

geschillenregeling.

 1. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Tevens is het mogelijk om

klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). Webwinkel is momenteel niet aangesloten bij een keurmerk met geschillencommissie.

 1. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders

aangeeft.

 1. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de

geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de

consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.