Garantie en klachten

Klachten over geleverde diensten of producten dienen door de opdrachtgever binnen 5 dagen na de datum van het feestje schriftelijk aan de Blije Bij thema kisten worden gemeld. 

Voor zover de aart van de klacht dit toelaat, zal de Blije Bije thema kisten de klacht binnen 14 dagen in behandeling nemen. 

Het indienen van klachten en/of reclamaties ontheft de opdrachtgever niet van de overeengekomen betalingsverplichtingen.